top of page

Crossway Mission Chu Group

Public·26 members

Kako instalirati srpski jezik za Windows 7 Professional


Kako instalirati srpski jezik za Windows 7 Professional
Ako Åelite da koristite Windows 7 Professional na srpskom jeziku, potrebno je da instalirate jeziÄki paket za srpski jezik. JeziÄki paket je dodatak za Windows koji omoguÄava prikaz menija, dijaloÅkih okvira i drugih elemenata interfejsa na Åeljenom jeziku. U ovom Älanku Äemo vam pokazati kako da preuzmete i instalirate srpski jezik za Windows 7 Professional korak po korak.


Å ta vam je potrebno
Da biste instalirali srpski jezik za Windows 7 Professional, potrebno vam je sledeÄe:


 • Windows 7 Professional na engleskom, hrvatskom ili srpskom (latinica) jeziku. Ovo su obavezni bazni jezici za Windows 7 na koje moÅete dodati srpski jezik. Ako imate Windows 7 na nekom drugom jeziku, moraÄete da ga promenite na neki od ovih baznih jezika pre instalacije srpskog jezika. • JeziÄki paket za srpski jezik za Windows 7. MoÅete ga preuzeti sa zvaniÄnog Microsoftovog sajta[^3^]. VeliÄina fajla je oko 4.63 MB i potrebno vam je oko 15 MB slobodnog prostora na disku za instalaciju. • Internet veza za preuzimanje i aktivaciju jeziÄkog paketa.Kako preuzeti i instalirati srpski jezik za Windows 7 Professional
Sledite ove korake da biste preuzeli i instalirali srpski jezik za Windows 7 Professional:


srpski jezik za windows 7 professional • Otvorite svoj internet pregledaÄ i idite na stranicu za preuzimanje jeziÄkog paketa[^3^]. Kliknite na dugme Download da biste zapoÄeli preuzimanje. • Kada se pojavi prozor za Äuvanje fajla, izaberite lokaciju na kojoj Åelite da saÄuvate fajl i kliknite na Save. SaÄekajte da se preuzimanje zavrÅi. • Nakon Åto se preuzimanje zavrÅi, pronaÄite fajl koji ste saÄuvali (obiÄno se nalazi u folderu Downloads) i dvaput kliknite na njega da biste pokrenuli instalaciju. • Ako vam se pojavi prozor User Account Control, kliknite na Yes da biste dozvolili promene na raÄunaru. • PojaviÄe se prozor Install or Uninstall Display Languages. Kliknite na Next da biste nastavili. • PrihvatiÄe uslove licence tako Åto Äete oznaÄiti kvadratiÄ I accept the license terms i kliknuti na Next. • Instalacija Äe poÄeti i moÅe potrajati nekoliko minuta. Ne gasite raÄunar tokom instalacije. • Kada se instalacija zavrÅi, pojaviÄe se prozor You must restart your computer to apply these changes. Kliknite na Restart now da biste ponovo pokrenuli raÄunar i aktivirali srpski jezik.Kako promeniti jezik interfejsa na srpski
Nakon Åto ste instalirali i aktivirali srpski jezik za Windows 7 Professional, moÅete promeniti jezik interfejs


sa na srpski tako Åto Äete slediti ove korake:


 • Otvorite Control Panel tako Åto Äete kliknuti na Start i izabrati Control Panel. • U prozoru Control Panel, kliknite na Clock, Language, and Region. • Kliknite na Change display language ispod stavke Region and Language. • U prozoru Region and Language, kliknite na karticu Keyboards and Languages. • U odeljku Display language, izaberite srpski jezik iz padajuÄeg menija i kliknite na OK. • PojaviÄe se prozor You must log off your computer to apply these changes. Kliknite na Log off now da biste se odjavili sa raÄunara i primenili promene.Kada se ponovo prijavite na raÄunar, jezik interfejsa Äe biti promenjen na srpski. MoÅete uÅivati u koriÅÄenju Windows 7 Professional na svom maternjem jeziku.


ZakljuÄak
U ovom Älanku smo vam pokazali kako da instalirate srpski jezik za Windows 7 Professional i kako da promenite jezik interfejsa na srpski. Nadamo se da vam je ovaj vodiÄ bio koristan i da ste uspeÅno instalirali i aktivirali srpski jezik za Windows 7 Professional. Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema, slobodno nas kontaktirajte ili ostavite komentar ispod. Hvala vam Åto ste Äitali ovaj Älanak i sreÄno sa koriÅÄenjem Windows 7 Professional na srpskom jeziku! 29c81ba772


https://www.chrisshutters.com/forum/welcome-to-the-forum/how-to-download-and-use-xforce-keygen-for-autocad-mechanical-2018-portable

https://www.yinovate.com/forum/the-success-forum/how-to-install-the-japanese-language-pack-for-the-witcher-3-wild-hunt-on-gog

https://www.enchante.app/forum/_cute/how-to-install-football-manager-2014-crack-only-reloaded-patch

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page